Добре дошли в дигиталната библиотека "Българска психиатрична книжнина"

Историята на една научна дисциплина е тясно вплетена в нейната същност. Без познание за корените е невъзможно цялостно разбиране на съвременните теоретични и практически постижения и провали на дисциплината – както без това разбиране е невъзможно и прозрение за бъдещето й. Историческият континюитет и паметта са гаранти за развитие. Ние трупаме знания и творим благодарение на трупаното и твореното преди нас. Затова ценностите на приемствеността и просвещението са водещите мотиви за създаването на дигиталната библиотека „Българска психиатрична книжнина”, съвместна инициатива на Катедрата по психиатрия и медицинска психология при Медицинския университет (МУ) – София и Централната медицинска библиотека (ЦМБ) на МУ – София.

Други мотиви са масовото непознаване на трудовете на отците на българската психиатрия, „криворазбраната цивилизация” в професията, при която тя започва от МКБ-10, DSM-5 и модерната психофармака ... и се изчерпва с тях, а някои от „публикациите” й се свеждат до упражнението свали от мрежата-сглоби-цитирай-англо-саксонски-източници, както и от сегашния неолиберален полъх на аисторичност и безродие. Библиотеката съдържа трудове на български психиатри от миналото и съвремието и пълните течения на предшествениците на съвременната специализирана периодика – „Душевно здраве” (1938-1940), „Неврология, психиатрия и неврохирургия” (1962-1991, в първите две години от които е специализиран раздел „Неврология и психиатрия” на „Съвременна медицина”) и „Бюлетин на БПА” (1992-2005).

Сред тези трудове има немалко остарели, наивни и идеологизирани работи. Както и шедьоври. Последните са твърди редки (те винаги са редки!) и затова откриването им е удивително възнаграждаващо. Независимо от качеството и актуалността им обаче, повечето публикации на старите автори носят знака на автентичност, почтеност и сдържаност. В контраст на по-късно датираното самохвалство, „откритието” на отдавна познати (или непознати поради непознаване на предходниците) факти и явления и на рефрена „нещата започват от мене/нас”. Те са отпечатъци на своето време, които – носещи достойно своите заблуди и увлечения – ни дават ценни уроци и поучителна информация, обясняваща много от днешния контекст на психиатрията у нас.

Библиотеката е отворена и в нея могат по всяко време да се добавят нови файлове с публикации – за съвременните автори след попълване на приложената декларация по чл. 15, ал. 1 от ЗАПСП. Смисълът на съществуване на този дигитален масив е не архивиране, а ръст и обогатяване – водѝм от писаното от патриарха: „Чети! То прави сляпото окàто”. Библиотеката се реализира благодарение на безкористното и професионално съдействие на д-р Лидия Тачева, директор на ЦМБ до 2020 г., Ивета Митева, ръководител на Отдел „Научна медицинска информация” (ОНМИ) на ЦМБ, инж. Иван Александров, системен администратор на ЦМБ, д-р Десислава Игнатова, д.м., научен секретар на „Българско списание за психиатрия”, както и на д-р Калоян Куков, д.пс.н., споделил свои файлове.

Проф. д-р Георги Ончев, дм
Ръководител на Катедра по психиатрия и медицинска психология

Условия за ползване на Дигиталната библиотека